Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które w chodzi z dniem 25 maja 2018 r. informujemy:
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych  jest Swissgraf Sp. z o.o., ul. Zawierciańska 9, 52-017 Wrocław,  KRS: 0000123139,
NIP: 899-001-05-26, REGON: 930107413.

 Państwa dane osobowe typu imię i nazwisko, adres email, nr telefonu czy też nazwę i adres przedsiębiorstwa pozyskujemy bezpośrednio poprzez przesłanie wypełnionego formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

Państwa dane przetwarzane będą w celu ewentualnej współpracy pomiędzy Swissgraf Sp. z o.o. a Państwem, w celach marketingowych, badań satysfakcji Klienta oraz działań rachunkowych, podatkowych oraz windykacyjno-sądowych w celu ewentualnych roszczeń dla Swissgraf Sp. z o.o.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia jakiejkolwiek transakcji (kupna-sprzedaży). Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania przez przedsiębiorstwo Swissgraf Sp. z o.o. jakiejkolwiek umowy transakcyjnej. Gwarantujemy również, że dostęp do podanych przez Państwa danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy firmy Swissgraf Sp. z o.o. i nie zostaną udostępnione nieuprawnionym osobom trzecim, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Zgodnie z w/w Rozporządzaniem mają Państwo prawo dostępu, przenoszenia, aktualizacji, czy też usunięcia danych osobowych, kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem mailowych: biuro@swissgraf.com.pl, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, których można dokonać Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Swissgraf Sp. z o.o. zapraszamy do kontaktu.